• تهران . سعدی جنوبی . کوچه نفیسی . پاساژ جوانشیر . طبقه دوم . پلاک 11
  • 33957220 - 33945800
  • info@jahansanatkhar.com

پینهای چاکدار

 

Dowel pins

Dowel pins with internal thread

ISO 2338

 

DIN 7979D - ISO 8735

External threaded taper pins

Ground dowel pins

Internal threaded taper pins

DIN7977-ISO8737-NFE27

DIN 6325 - ISO 8734

DIN 7978 – ISO 8736

Spring pins

Taper pins

Threaded dowel pins axtractor

ISO 8752 DIN1481

DIN 1 ISO 2339

DIN7979D - ISO8735

 

Flat head grooved pins

Round head grooved pins

DIN 1477 - ISO 8747

 

DIN 1476 - ISO 8746

Grooved pins

Grooved pins

Grooved pins

DIN 1472 or ISO 8745

DIN 1471 or ISO 8744 pi

DIN 1470 or ISO 8739 s

Grooved pins

Grooved pins

Grooved pins

DIN 1475 or ISO 8742

DIN 1474 or ISO 8741

DIN 1473 or ISO 8740

واردات و توزیع انواع خارهای فنری، چهارگوش و پین های چاکدار ...

واردات و توزیع انـواع خـارهای فنری و چهارگوش و پین های چاکدار و ...

کنیک، ساده، خط دار و انواع واشرآلات.....

صفحات اجتماعی

 پرداخت از طریق سیستم بانکی

       

تماس با مجموعه

تهران . سعدی جنوبی . کوچه نفیسی . پاساژ جوانشیر . طبقه دوم . پلاک11

تلفن : 33957220
تلفن : 33945800
تلفن : 33991533
تلفن : 33991532
تلفکس : 33934978

ایمیل : info@jahansanatkhar.com