• تهران . سعدی جنوبی . کوچه نفیسی . پاساژ جوانشیر . طبقه دوم . پلاک 11
  • 33957220 - 33945800
  • info@jahansanatkhar.com

 
TECHNICAL DATA SHEET FOR THE FAMILY PRODUCTS OF
SERRATED LOCK WASHERS
 
DIN 6798 A
Serrated lock washers external teeth type a
DIN 6798 J
Serrated lock washers internal teeth type j
DIN 6798 V
Countersunk toothed washers type v
DIN 6797 A
Serrated lock washers external teeth type a
DIN 6797 J
Serrated lock washers internal teeth type j
RDEFL
Large band external toothed washers
RDIFL
Large band internal toothed washers
RDIFS
Narrow band internal toothed washers
RDD
Double toothed washers
DIN 6907
Toothed washers for pre-assembled screws
TECHNICAL DATA SHEET FOR THE FAMILY PRODUCTS OF:
KNURLED WASHERS
 
TOTAL PRODUCTS: 3
RZB
Knurled washers
RZBM
Heavy duty knurled washers
RZB MS
Knurled washers for pre-asembled screws
TECHNICAL DATA SHEET FOR THE FAMILY PRODUCTS OF
DISC SPRINGS
 
DIN 2093 A / B / C / SPECIAL
Disc springs

واردات و توزیع انواع خارهای فنری، چهارگوش و پین های چاکدار ...

 

Dowel pins

Dowel pins with internal thread

ISO 2338

 

DIN 7979D - ISO 8735

External threaded taper pins

Ground dowel pins

Internal threaded taper pins

DIN7977-ISO8737-NFE27

DIN 6325 - ISO 8734

DIN 7978 – ISO 8736

Spring pins

Taper pins

Threaded dowel pins axtractor

ISO 8752 DIN1481

DIN 1 ISO 2339

DIN7979D - ISO8735

 

Flat head grooved pins

Round head grooved pins

DIN 1477 - ISO 8747

 

DIN 1476 - ISO 8746

Grooved pins

Grooved pins

Grooved pins

DIN 1472 or ISO 8745

DIN 1471 or ISO 8744 pi

DIN 1470 or ISO 8739 s

Grooved pins

Grooved pins

Grooved pins

DIN 1475 or ISO 8742

DIN 1474 or ISO 8741

DIN 1473 or ISO 8740

واردات و توزیع انواع خارهای فنری، چهارگوش و پین های چاکدار ...

Stainless stell key bars 304

Steel key bars h9

Bars imperial measurment

DIN 6880 Stainless steel 304/A2

DIN 6880 Steel

BS 46.1

Woodruff keys

Gib-head key

Extraction tools for keys

DIN 6888

 

gib-head keys DIN6887

Key protectors

Parallel Keys

Woodruff keys

   

NFE 22179

 
TECHNICAL DATA SHEET FOR THE FAMILY PRODUCTS OF
AXIALLY ASSEMBLED RINGS
 
 
DIN 471 A
Retaining rings for shafts
DIN 472 J
Retaining rings for bores
DIN 471 A
Heavy / light duty retaining rings for shafts
DIN 472 J
Heavy / light duty retaining rings for bores
DIN 983 AK
Retaining rings for shafts
DIN 984 JK
Anelli elastici per fori
AV
Retaining rings for shafts
JV
Retaining rings for bores
AL
Retaining rings for shafts
JL
Retaining rings for bores
TECHNICAL DATA SHEET FOR THE FAMILY PRODUCTS OF
RADIALLY ASSEMBLED RINGS
 
DIN 6799
Retaining rings for shafts
CRESCENT C
Retaining rings for shafts
ASS
Retaining rings for locks
TECHNICAL DATA SHEET FOR THE FAMILY PRODUCTS OF
CONSTANT SECTION RINGS
 
 
SW
Retaining rings for shafts
SB
Retaining rings for bore

واردات و توزیع انواع خارهای فنری، چهارگوش و پین های چاکدار ...

واردات و توزیع انـواع خـارهای فنری و چهارگوش و پین های چاکدار و ...

کنیک، ساده، خط دار و انواع واشرآلات.....

صفحات اجتماعی

 پرداخت از طریق سیستم بانکی

       

تماس با مجموعه

تهران . سعدی جنوبی . کوچه نفیسی . پاساژ جوانشیر . طبقه دوم . پلاک11

تلفن : 33957220
تلفن : 33945800
تلفن : 33991533
تلفن : 33991532
تلفکس : 33934978

ایمیل : info@jahansanatkhar.com